Mehmed Rauf’un Avrupa seyahatleri: Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa’da

Mehmed Rauf, çok genç yaşta devlet hizmetine girmiş üst seviye bir Osmanlı bürokratı.Osmanlı Devleti’nin pek çok ülkeyle uğraş ettiği 19. yüzyılın ikinci yarısında uluslararasımüzakerelerde Osmanlı Devleti’ni temsil eden grubun içinde yer alan Mehmed Rauf; başta Kırım Savaşı’yla ilgili müzakereler olmak üzere İngiliz ve Rus temsilcileriyle yapılandiplomatik görüşmelerde de bulundu.

Mehmed Rauf, bugün Cağaloğlu’nda Babıali Caddesi üzerinde bulunan ve bir vakitler İstanbul Vilayet Ulusal Eğitim Müdürlüğü binası olarak kullanılan Rauf Paşa Konağı’nda yaşadı.

Eksiksiz tam metin

Prof. Dr. Fikret Turan, 19. yüzyılın ortalarında yayınlandığı halde yalnızca eksik bir tek nüshasına ulaşılabilen Seyahatname-i Avrupa ile yayınlanmamış Avrupa Lâyihası’nı eksiksiz tam metinler olarak yayına hazırladı.

Mehmed Rauf’un seyahatnamesinde Malta’dan Roma’ya, Venedik’ten İsviçre’ye, Londra’dan Paris’e, Viyana’dan Berlin’e Avrupa’nın farklı ülkeleri yer alıyor.

Anlatılardan daha fazlası

Eser, kendinden evvelki seyahatnamelerde anlatılanlardan çok daha fazlasayıda bölgeyi içermesi bakımından Türk seyahat-hatıra tarihinde özgün bir yer teşkil ediyor.

Özgün bir çalışma

Genç Tanzimat Paşazadesi Avrupa’da, seyahatname/hatırat okumayı seven, Osmanlı çağdaşlaşma tarihine ve Türk kültürüne ilgi duyan meraklı tarih okuyucusunun zevkle okuyacağı ve tıpkı vakitte periyodun Avrupa’sına dair birçok bilgiye ulaşacağı özgün bir eser.

Yorum yapın