Tarih tutkunlarına dört kaynak eser

SALİHA SULTAN

2018’den beri ‘ve eşsiz kitaplar’ mottosuyla edebiyat, iktisat, ideoloji, insan ve toplum, kesişim ve sanat üzere alanlarda nitelikli yapıtları kütüphanelerimize kazandıran VakıfBank Kültür Yayınları (VKBY), tarih kitaplığına dört yeni kitap daha ekledi. Kecia Ali’nin ‘İmam Şâfiî: Alim ve Veli’, Ahmed Midhat’ın ‘Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’, Kostantin Nikolayeviç Leontyev’in ‘Bizansçılık ve Slavlık’ ve Muzaffer Alam’ın ‘Hindistan’da İslam: Siyasi Lisan ve Kültürün İnşası (1200-1800)’ kitapları raflarda yerini aldı.

Şâfiî mezhebinin liderinin entelektüel dünyası

İslam niyetinin kurucu düşünürlerinden İmam Şâfiî’nin ömrünü ve İmam Şâfiî’ye (ö. 204/820) nisbet edilen fıkıh doktrini ve bu çizgide üretilen fıkıh birikimi olan Şâfiî mezhebini anlatan ‘İmam Şâfiî: Alim ve Veli’ kitabı, İmam Mâlik ve Muhammed eş-Şeybânî üzere âlimler başta olmak üzere periyodunun şahsiyetleriyle olan bağlarına ve entelektüel, toplumsal bağlamdaki hayatına odaklanıyor. Düşünürün kendi yapıtlarından ve muhataplarının çalışmalarından da faydalanılarak hazırlanan eser, M. Halit Çelikyön ve Furkan Demir’in editörlüğü, Mehmet Ali Okan Doğan’ın çevirisiyle Türkçeye aktarıldı.

Rus düşünürün gözünden Slav halkları ve Türkiye

Rus düşünür, tıp hekimi ve deneyimli bir diplomat olan Konstantin Nikolayeviç Leontyev, ‘Bizansçılık ve Slavlık’ isimli yapıtında Rus toplumu ve devleti başta olmak üzere Slav halklarının siyasi durumlarına dair izlenimlerini, koyduğu teşhisleri, Çarlık rejiminin varlığını koruyabilmesi için yazdığı ‘yegâne kurtuluş reçetesini’, İmparatorluk Türkiye’sine dair siyasi, toplumsal ve kültürel fikirlerini okurla paylaşıyor. Müellifin en değerli yapıtı olan kabul edilen, Dr. Hatice Kerimoğlu’nun editörlüğünde Alihan Büyükçolak’ın çevirisiyle Türkçeye kazandırılan kitap, on dokuzuncu asır Rus entelektüel tarihine ışık tutarken okurları Rusya’nın milletlerarası münasebetlerde dünkü ve bugünkü pozisyonunu düşünmeye davet ediyor.

Hindistan’daki İslâm kültürü

Chicago Üniversitesi tarih profesörlerinden Muzaffar Alam’ın, İhsan Durdu’nun çevirisiyle Türkçeye aktarılan ‘Hindistan’da İslam: Siyasi Lisan ve Kültürün İnşası (1200-1800)’ isimli kitabı ise İslam’ın Hindistan’daki var oluş tarihi ile Anadolu’dan Rumeli’ye uzanan Batı’daki tarihine kapı aralıyor. ‘Şeriat, Ahlâk ve Yönetim’, ‘Sufi Müdahalesi’, ‘Dil ve İktidar’, ‘Muhalefet ve Uzlaşma’, ‘Son Mülahazalar’ isimli kısımlardan oluşan eser, İslâm’ın siyasî bir gelenek olarak Hindistan’daki devamlılığını nasıl sağladığını, İslâmî iktidarın öbür yerlerdeki tecrübelerine nazaran farklılıklarını, İslâm ile değişen toplumsal ve siyasî uygulamalar ortasındaki ilgiye dair çağdaş tartışmaları ele alıyor. Kitap, Doç. Dr. Turgay Şafak ve Doç. Dr. Yalçın Kayalı’nın editörlüğüyle okura sunuldu.

Ahmed Midhat Efendi’nin kaleminden birinci sivil toplum örgütümüz

Tanzimat periyodu müelliflerinden Ahmed Midhat Efendi’nin günümüzde Türk Kızılay olarak bilinen ‘Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin kuruluş öyküsünün anlattığı ‘Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ kitabı, Osmanlı İmparatorluğu’nun en güç periyodunda askerlere yardım hedefiyle kurulan ulusal ve milletlerarası yardım kurumunun, 1865-1911 yılları ortasındaki periyoda ve Osmanlı-Rus Harbi sırasındaki faaliyetlerine ışık tutuyor. Türk Kızılay’ı hakkındaki birincil kaynaklardan biri olan 1879 tarihli eser, bilhassa Osmanlı-Rus Harbi sırasındaki faaliyetlerini ele alıyor. Ahmed Midhat Efendi’nin 1878 tarihli üç ciltlik Fransızca Société Ottomane de secours aux blessés et malades militaires (Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti) isimli yapıttan derlediği kitap yayımlandığı periyotta, Fransızcası olmayan Türk okuyucunun Hilâl-i Ahmer ile ilgili malumata erişmesinde köprü misyonu gördü. Ahmed Midhat Efendi’nin yer yer kendi izlenim ve görüşlerini de okurlarla paylaştığı bu eser, Hilâl-i Ahmer’in birinci kuruluş tarihi üzere muğlak birtakım konulara ait net yorum ve bilgiler sunarak, araştırmacılar için kıymetli bir kaynak fonksiyonunu görüyor. Mehmet Arıkan’ın editörlüğünde, Mustafa Akay’ın çeviri-yazımı ile yayımlanan eser, birinci sivil toplum örgütünün doğuşunu anlatmasının yanı sıra Osmanlı’dan Cumhuriyet’e intikal eden esaslı kurumların tarihine ilgi duyanlara, derinlemesine bir inceleme fırsatı sunuyor.

Yorum yapın